Estàs aquí

Carta de Pasqua del President (versió català i castellà)

Jesús ha ressuscitat!

Nosaltres també ressuscitem a una nova vida. Ens obrim a una nova Esperança.

Aquest any, tot i que d’una altra manera, hem viscut igualment la Pasqua. Amb la mateixa intensitat i profunditat. Amb la mateixa unió d’Esperit. El Sant Pare ens ho deia: som  en una barca navegant en la tempesta, però confiats, perquè si Jesús és amb nosaltres no hem de sentir por.

Voldria tenir un record per a aquells membres del Casal Loiola que heu perdut un ésser estimat durant aquest temps i per la Companyia de Jesús, que també aquests dies ha perdut a algun dels seus estimats companys. Que Déu els aculli en els seus braços i a tots vosaltres us doni consol i esperança. Compteu també amb el nostre afectuós acompanyament des de la distància i el silenci.

També un record molt especial per a tots aquells que esteu en primera línia en hospitals, farmàcies, ONG, ... ajudant als molts Llàtzers i als desprotegits de la nostra societat. Les vostres mans i el vostre cor també són els nostres. Ens sentim a prop vostre, amb la impotència per no poder ser-hi.

També un afectuós record a tots els que esteu acompanyant personalment i espiritual tanta i tanta gent que pateix soledat, aïllament, pors.., Gràcies.

Units per les tecnologies hem celebrat els oficis de Setmana Santa, creant una comunitat àmplia amb Madrid, Manresa i Lleida. Hem compartit lluny i a prop. Hem sentit la comunió amb l'Església ignasiana i també amb l'Església Universal.

Vull dir-vos una cosa més, allò que probablement molts també penseu: Us enyoro!.

Enyoro la proximitat de les nostres celebracions, dels vostres rostres i la vostra companyia, de la nostra comunitat que es reuneix a la taula cada dissabte al Casal Loiola. Enyoro l'abraçada de la Pau.

Li demano a Jesús que aquesta Pasqua ens faci ressuscitar de nou, com a Casal Loiola, a una nova vida. Que ens faci més forts com a comunitat de servei, unida, oberta, plural i critica amb el nostre model de societat i el nostre món. Que sapiguem transmetre la nostra alegria i que ens impulsi a seguir construint una societat més col·laborativa, més sostenible i més respectuosa amb els altres i amb la mare natura.

Feliç Pasqua a tots! Tant de bo puguem tornar celebrar junts ben aviat.

Juan Mezo

President patronat Casal Loiola


¡Jesús ha resucitado!

Nosotros también resucitamos a una nueva vida. Nos abrimos a nueva Esperanza.

Este año, aunque de forma diferente, hemos vivido igualmente la Pascua. Con la misma intensidad y profundidad. Con la misma unión de Espíritu. El Santo Padre nos lo decía: estamos en una barca navegando en la tempestad, pero confiados, porque que si Jesús está con nosotros no debemos sentir miedo.

Quisiera tener un recuerdo para aquellos miembros del Casal Loiola que habéis perdido un ser querido durante este tiempo y por la Compañía de Jesús que también estos días ha perdido a alguno de sus queridos compañeros. Que Dios les acoja en sus brazos y a todos vosotros os de  consuelo y Esperanza. Contad también con nuestro cariñoso acompañamiento desde la distancia y el silencio.

También un recuerdo muy especial por todos aquellos que estáis en primera línea en hospitales, farmacias, ongs, …ayudando a los muchos Lázaros y a los desprotegidos de nuestra sociedad. Vuestras manos y vuestro corazón también son los nuestros. Nos sentimos cerca de vosotros, con la impotencia de no poder estar ahí.

También un cariñoso recuerdo a todos los que estáis acompañando personal y espiritualmente a tanta y tanta gente que sufre soledad, aislamiento, miedos, …. Gracias.

Unidos por las tecnologías hemos celebrado los oficios de Semana Santa, creando una comunidad amplia con Madrid, Manresa y Lleida. Hemos compartido lejos y cerca. Hemos sentido la comunión con la Iglesia ignaciana y también con la Iglesia Universal.

Quiero deciros algo más, algo que probablemente muchos también pensáis: ¡os añoro!

Añoro la cercanía de nuestras celebraciones, de vuestros rostros y vuestra compañía, de nuestra comunidad que se reúne en la mesa cada sábado en el Casal Loiola. Añoro el abrazo de la Paz.

Le pido a Jesús que esta Pascua nos haga resucitar de nuevo, como Casal Loiola, a una nueva vida. Que nos haga más fuertes como Comunidad de servicio, unida, abierta, plural y critica con nuestro modelo de sociedad y nuestro mundo.  Que sepamos transmitir nuestra alegría y que nos impulse a seguir construyendo una sociedad más colaborativa, más sostenible y más respetuosa con los demás y con la madre naturaleza.

¡Feliz Pascua a todos! Ojalá podamos volver a celebrar juntos muy pronto.

Juan Mezo

Presidente patronato Casal Loiola