Estàs aquí

Carta del nostre consiliari del 7 de maig (versió en cat. i cast.)

Barcelona, 7 de maig de 2020

Estimats tots i totes,

 

En començar aquest moment tan complex pel qual la humanitat s'ha vist irremeiablement obligada a passar, us vaig escriure, com a consiliari del Casal, unes paraules que, en el fons, transmetien el meu desig per a totes i tots de no perdre l'esperança. Ara, en aquest temps de Pasqua, previ a Pentecosta, la invitació s'amplia a una altra: deixem-nos inundar per l'Esperit Sant.

Pot sonar estrany fer una invitació tan espiritual en un moment on sembla que el que hem de fer és sortir a fer voluntariat, plorar els nostres morts o quedar-nos a casa tancats per por de el contagi. Totes aquestes són respostes humanes, necessàries, irremeiables en alguns casos. Però això es pot viure com a cristians i d'aquí la invitació, o millor dit el regal, de demanar a Déu que ens inundi de la seva presència.

Jesús ens ha acompanyat en el silenci, en el dolor, en l'espera, jugant amb els nostres fills a casa, suportant la vida a 150 m2 en el millor dels casos, fent teletreball o anant a l'hospital a tenir cura dels malalts, a netejar les residències de la gent gran, a treballar a la farmàcia. Ara ens envia el seu Esperit Sant que ens acompanyarà en totes aquestes activitats i moments, però per viure'ls com a novetat.

El Casal Loiola no és només un lloc on ens reunim: són nens que juguen, gent gran que no deixen de formar-se, de resar, de reunir-se. El Casal són famílies de molts tipus i colors, amb nens i sense nens, amb treball i de vegades amb dificultats. Els joves ho inunden tot a les tardes: estudien, es reuneixen, resen, juguen. El Casal són activitats per a créixer com a persones, xerrades per obrir el cor, i acompanyaments per caminar per la vida. I el Casal, com una cosa de la nostra vida, també ha de "desescalar-se" per seguir creixent.

Potser durant un temps les nostres activitats no es desenvolupin amb la normalitat que desitjaríem. Les nostres eucaristies dels dissabtes, per a les famílies, i dels diumenges, per als joves, no seran com les que veníem desenvolupant abans de l'esclat de la pandèmia. Haurem de reinventar-nos.

És fàcil que les nostres reunions, l'esplai CIM, els acompanyaments, la formació, les xerrades, les trobades, pateixin canvis que ens resultin estranys. Però hem estat forts fins ara, sense poder anar a saludar els nostres amics, donar-li una abraçada als nostres pares, o gaudir de la muntanya. La consigna és la mateixa: l'Esperit Sant ens ajudarà, si estem atents com he dit més amunt, a fer les coses noves com ell les fa.

La desescalada implica procés, temps. El que ens toca viure ara és una espera, perquè trigarem a tornar a viure com abans ho fèiem. Ens hem adaptat a una situació estranya i diferent, però toca seguir en aquest camí. És un procés llarg i se'ns pot fer estrany. Seguim en això.

Per la meva banda, i per la comunitat de Jesuïtes de Llúria, només ens queda dir que seguim resant per tot això. A la nostra eucaristia apareixen els vostres noms, les vostres necessitats i la vida de Casal i de la Companyia a Barcelona, ​​a Catalunya, a Espanya i al món.

Que Déu ens enviï el seu Esperit, que sapiguem viure-ho en les nostres vides i que aviat ens puguem veure en persona!

 

En el Senyor,

Antonio J. Ordóñez sj


Barcelona, 7 de Mayo de 2020

Queridos todos y todas,

 

Al comenzar este momento tan complejo por el que la humanidad se ha visto irremediablemente obligada a pasar, escribía como consiliario del Casal unas palabras que, en el fondo, transmitían mi deseo para todas y todos de no perder la esperanza. Ahora, en este tiempo de pascua, previo a pentecostés, la invitación se amplia a otra: dejémonos inundar por el Espíritu Santo.

Puede sonar extraño una invitación tan espiritual en un momento donde parece que lo hemos de hacer es “meter el hombro”, salir a hacer voluntariado, llorar a nuestros muertos o quedarnos en casa encerrados por miedo al contagio. Todas esas son respuestas humanas, necesarias, irremediables en algunos casos. Pero esto puede vivirse como cristianos y de ahí la invitación, o mejor dicho el regalo, de pedir a Dios que nos inunde de su presencia.

Jesús nos ha acompañado en el silencio, en el dolor, en la espera, jugando con nuestros hijos en casa, soportando la vida en 150 m2 en el mejor de los casos, haciendo teletrabajo o yendo al hospital a cuidar a los enfermos, a limpiar las residencias de los mayores, a trabajar en la farmacia.  Ahora nos envía su Espíritu Santo que nos va a acompañar en todas esas actitudes y momentos, pero para vivirlos como novedad.

El Casal Loiola no es solo un lugar donde nos reunimos: son niños que juegan, ancianos que no dejan de formarse, de rezar, de reunirse. El Casal son familias de muchos tipos y colores, con niños y sin niños, con trabajo y a veces con dificultades. Los jóvenes lo inundan todo por las tardes: estudian, se reúnen, rezan, juegan. El Casal son actividades para crecer como personas, charlas para abrir el corazón, y acompañamientos para caminar por la vida. Y el Casal, como algo de nuestra vida, también ha de “desescalarse” para seguir creciendo.

Puede que durante un tiempo nuestras actividades no se desarrollen con la normalidad que desearíamos. Nuestras eucaristías de los sábados, para las familias, y de los domingos, para los jóvenes, no serán como las que veníamos desarrollando antes del estallido de la pandemia. Tendremos que reinventarnos.

Es fácil que nuestras reuniones, el esplai CIM, los acompañamientos, la formación, las charlas, los encuentros, sufran cambios que nos resulten extraños. Pero hemos sido fuertes hasta ahora sin poder ir a saludar a los nuestros amigos, darles un abrazo a nuestros padres, o disfrutar de la montaña. La consigna es la misma: el Espíritu Santo nos ayudará, si estamos atentos como he dicho más arriba, a hacer las cosas nuevas como él las hace.

La desescalada implica proceso, tiempo. Lo que nos toca vivir es una espera porque vamos a tardar en volver a vivir como antes lo hacíamos. Nos hemos adaptado a una situación extraña y diferente, pero toca seguir en este camino. Es un proceso largo y se nos puede hacer extraño. Sigamos en ello.

Por mi parte, y por la comunidad de Jesuitas de Llúria, solo nos queda decir que seguimos rezando por todo esto. En nuestra eucaristía aparecen vuestros nombres, vuestras necesidades en ocasiones y la vida del casal y de la compañía en Barcelona, en Cataluña, en España y en el mundo. Que Dios nos envíe su Espíritu, que sepamos vivirlo en nuestras vidas y que pronto nos podamos ver en persona.

 

En el Señor,

Antonio J. Ordóñez sj