Estàs aquí

Comunicat del Patronat del Casal Loiola

Juny 2020

Benvolguda Comunitat del Casal Loiola,

En el context sanitari actual, des del Patronat del Casal Loiola s’ha estudiat la viabilitat de reprendre l’activitat. S’ha comptat amb l’assessorament de membres del Casal que es dediquen professionalment a l’àmbit sanitari.

Com a previ a l’anàlisi, la comissió creada ha tingut en compte tres aspectes:

  • Vetllar per la seguretat i salut de tots els membres del Casal des dels més petits fins els nostres germans de la Congregació.
  • Complir de manera estricta la normativa vigent en quan a mesures d’higiene i de relació entre les persones.
  • El criteri de màxima prudència i posició conservadora per evitar riscos i tenir control de la situació en tot moment.     

En l’anàlisi del context s’ha observat que la naturalesa de l’activitat del Casal comporta la barreja de moltes persones de procedències, edats i contextos socio-laborals diversos. Aquest punt pren una rellevància important en la presa de decisions d’acord amb les recomanacions sanitàries actuals.

Així doncs, per als propers mesos de juny, juliol i agost i fins a mitjans de setembre,   el Patronat ha acordat que:

  • El Casal romandrà tancat.
  • Les persones que per causa justificada necessitin entrar al Casal, hauran de fer una petició per escrit al correu de Coordinació (coordinacio@casalloiola.org). Es retornarà per escrit  la decisió d’entrada o no al Casal.
  • Les persones que accedeixin al Casal hauran de signar una declaració de responsabilitats  i seguir les indicacions establertes per a la correcta circulació dins el Casal.
  • Les Eucaristies comunitàries no es podran celebrar al Casal, però aquells grups o comunitats que ho desitgin es poden posar en contacte amb el seu consiliari ja que Casp pot acollir fins a 100 persones per a les celebracions eucarístiques.
  • L’activitat normalitzada al Casal no es podrà reprendre fins més endavant. Serà al mes de Setembre on es podran reprendre algunes activitats, però sempre seran de forma esglaonada.
  • S’acorda una nova anàlisi de la situació abans de la primera quinzena de setembre, en consonància amb les directrius sanitàries del moment..

Agraïm per endavant i en tot moment les mostres de comprensió de tots vosaltres i esperem que entengueu que el Casal és una aposta per la VIDA en majúscules i perquè això sigui possible, ara es temps de prudència,  restriccions i seguretat al màxim.

Preguem al Senyor perquè aquest temps d’espera se’ns faci curt i en un futur molt pròxim ens podem retrobar de nou a casa nostra.

Moltes gràcies,

Patronat del Casal Loiola