Estàs aquí

Parlem d'Economia (comptes clars 2022-2023)

Aquest any, des del Patronat, hem convocat una sessió de Transparència i Economia el dijous 15 de desembre a les 20h a la que esteu totes i tots convidats. Abans de la sessió, us volem avançar els temes que tractarem i la informació que us presentarem en relació amb:

  • Tancament del Pressupost del curs 21-22
  • Pressupost del curs 22-23

Aquesta iniciativa sorgeix reforçada pel discerniment de la Comunitat Casal Loiola (CCL), que literalment cita:

“8.1. Que totes les comunitats i tots els grups coneguin el resultat del treball de la comissió  d’Economia per a prendre’n consciència del que implica per a cada grup o comunitat”

 

Tancament de pressupost 21-22

Primer de tot contextualitzar que el Casal Loiola s’organitza econòmicament seguint el calendari de curs escolar, és a dir, d’agost a agost. El tancament del pressupost es realitza un cop s’ha finalitzat el curs 21-22, amb data 31 d’agost de 2022. A partir d’aquí, es comparen les dades reals respecte al pressupost inicial i es dona el resultat del tancament.

El resultat del pressupost d’aquest curs passat s’ha vist afectat principalment per 2 grans temes:

  • Aportacions inferiors a les esperades
  • Finançament complet del Casal Arrupe

En el primer cas observem que hi ha hagut un declivi en el volum d’aportacions econòmiques de les comunitats i grups al conjunt del Casal. La situació de tancament i reobertura arran de la Covid explica una part, així com la reducció del número de persones en algunes comunitats i la manca d’aportació d’altres. 

En el segon cas, el Casal Arrupe continua cedit a Migra Studium per dur a terme la Xarxa d’Hospitalitat i des de CCL hem assumit el finançament complet aquest any. Aquest finançament està alineat al discerniment CCL:

“6.3. Mantenir el compromís adquirit amb Migrastudium de suport al Casal Arrupe.”

Les despeses de subministraments han pujat molt aquest darrer any (llum, aigua, gas) i això ha disparat la despesa. De cara al curs vinent, s’ha assolit un compromís amb Migra Studium de finançar 4.000€ del Casal Arrupe.

Així doncs, aquest és el detall del Tancament del Curs 21-22:

 

 

*Aquests números estan pendents de revisió d’unes rectificacions de factures d'Endesa

 

Aquest gràfic està disponible en format interactiu clicant aquí

En aquest mateix link, podreu veure l’evolució dels últims tancaments des del 2015/2016,  així com el detall de les diferents partides.


 

Pressupost pel curs 22-23

La definició d’un nou pressupost és sempre un repte per l’equip que el fa. Fins ara, el pressupost s’havia basat en aprofitar l’històric per tractar d’esbrinar com podria ser el següent any. Aquest nou curs 22-23 hem decidit fixar una sèrie de criteris objectius basats en el discerniment CCL


 

Aquests criteris han buscat centrar-se en 3 grans eixos del document de conclusions:

“2.1.La  CCL ha de donar suport a les iniciatives actuals promogudes pels joves i per als  joves." 

"2.2.Tanmateix, la CCL, escoltant les necessitats dels joves, ha d’ajudar-los a trobar el seu  lloc en l’Església i en el món, i donar-los suport en la seva cerca d’itineraris de vida  cristiana, de formació i de compromís cristià.”

“8.2.Alguns suggeriments pel finançament de les despeses de la CCL: compartir les  despeses tots els grups i comunitats de manera solidària i equitativa, treure més profit  dels espais llogant-los a algunes entitats.”

 

D’aquesta forma s’han pres 2 accions:

  • Calcular les persones que formem la Comunitat Casal Loiola per fer un repartiment equitatiu i solidari
  • Potenciar el lloguer d’espais per activitats a partir de fixar un preu competitiu i fixar-lo com a base per les activitats que s’hi realitzin

 

Calcular persones que formem CCL

En primer lloc, s’ha realitzat l’anàlisi del total de persones que formem part de les diferents comunitats dintre de la CCL, sabent que és una foto del moment en que es va fer i que cada any hi poden haver canvis. Es pot veure quants som al següent gràfic:

 

Aquest número de persones en total ens dóna un rang d’entre 362-687 persones. Aquest alt rang és degut al marge de Joves Loiola i la CVX Fòrum Adults (entre 10 i 200 persones).

Tenint en compte que les despeses del casal durant els últims anys han estat de 120.000€ aproximadament, si dividim equitativament i proposem una aportació mensual el rang d’aportació seria d’entre 15-28€ si tenim en compte el mínim i el màxim del rang.

Amb aquest exercici fet, vam proposar definir 3 propostes d’aportació:

 

Sostenibilitat

17 €/mes

200€/anual

 

Una aportació que permeti mantenir les despeses actuals del Casal

Solidaritat

22 €/mes

260€/anual

+30%

Una aportació que permeti engegar nous projectes al Casal i donar-li una nova cara

Missió

34 €/mes

400€/anual

+100%

Una aportació que impulsi un Nou Casal,  donar suport als joves i una aposta definitiva per la Comunitat Casal Loiola


 


 

L’aportació sigui individual o comunitària serà a càrrec de cadascú segons les seves circumstàncies personals. Cerquem amb aquesta proposta corresponsabilitzar-nos entre tots de la casa comuna, tan de les despeses que es generen per l’activitat com aquelles pròpies de l’edifici que ens aplega. Així doncs, tothom s’ha de sentir lliure en l’aportació a fer, tenint present la proposta realitzada com a comunitat al Discerniment CCL.

L’aportació és podrà fer per tots els canals possibles (trasferència, efectiu, bizum) però per facilitar el treball intern recomanem poder sol·licitar domiciliació periòdica (mensual, trimestral, anual).

 

Potenciar lloguer d’espais

El segon punt en aportacions és com potenciar els espais del casal, i per això hem dut a terme un estudi econòmic d’espais similars per tal de fer una proposta que animi a la vinguda al Casal. El resultat d’aquest estudi és el següent:

Davant d’aquest estudi, proposem diferenciar entre 3 tipus d’activitats que es realitzen al Casal:

 

Tipus

Descripció

Exemples

Activitats internes

Activitats realitzades íntegrament per membres de la CCL que ja realitzen una aportació al Casal

Meditació contemplativa, Grup families Casal Loiola…

Activitats obertes

Activitats que realitzen persones externes a les comunitats parcialment o total

Corals, Esplais, CPM, Conferències, VOLPA…

Activitats amb ingrés

Activitats amb finalitats d’ingrés per la persona que ho organitza

Cursos (Fund Pere Tarrés, Ioga…), Formacions…


 

La proposta d’aportació mínima pel lloguer d’espais tenint en compte aquests tipus d’activitats és:

Activitats internes

 

 

0€/h

Activitats obertes i amb ingrés

Sala petita

 

15€/h

Activitats obertes i amb ingrés

Sala gran (+15 pers)

 

30€/h


 

Tenint en compte totes les premisses anteriors, el pressupost aprovat per aquest any és el següent:

 

 

Aquest gràfic està disponible en format interactiu clicant aquí

En aquest mateix enllaç, podreu veure l’evolució de les diferents partides tenint en compte les noves categories d’aquest pressupost. Aquestes noves categories s’han definit per respondre a la CCL i mirar a futur.

En cas de qualsevol dubte, si us plau contacteu amb el patronat a través de patronat@casalloiola.org i així farem un recull de tots els dubtes per resoldre’ls a la sessió del dia 15 de desembre a les 20h. 


 

Moltes gràcies. 


El Patronat del Casal Loiola

 

 

 

Etiquetat com a: