Estàs aquí

Som terra d'acollida

DIA 20 DE JUNY DIA MUNDIAL DE LES PERSONES REFUGIADES

El Casal Loiola adherit a la campanya d’Hospitalitat llegeix el següent Manifest

Avui ens trobem davant la major crisi humanitària des de la Segona Guerra Mundial, amb més de 65 milions de persones al món obligades a abandonar casa seva per la violència, la guerra, la pobresa, la desigualtat o el canvi climàtic.

Europa ha demostrat que salvaguardar la dignitat humana està supeditat a l'estretor de mires, a la covardia i l'egoisme amb la signatura del conveni entre la UE i Turquia, l'aplicació ha reduït l'arribada de persones a les nostres fronteres no perquè hagin deixat de fugir, sinó perquè són retingudes a Turquia, igual que a Algèria i al Marroc.

Més de 5.000 persones han perdut la vida a la Mediterrània només en 2016. Un de cada quatre eren nens, nenes i adolescents, i la majoria viatjaven sols. A causa de l'augment del control migratori en aquells països amb els quals la Unió Europea arriba acords, les persones busquen altres rutes més perilloses.

Al setembre, venç el termini perquè el Govern d'Espanya compleixi amb els compromisos d'acollida adquirits amb la UE. Així mateix, quan les persones finalment arriben a Espanya es troben un sistema d'acollida sobresaturat i poc garantista. Moltes de les persones refugiades es veuen en pocs mesos abandonades als marges del sistema, sense suports que garanteixin la seva integració i la seva autonomia.

Avui volem reivindicar que Espanya compleixi els seus compromisos i garanteixi els drets reconeguts als que arriben al nostre país amb necessitats de protecció, i que ho faci destinant els recursos necessaris per acollir amb la dignitat i calidesa que aquestes persones necessiten.

Avui, aquí, afirmem de nou que volem ser terra d'acollida i per això ens concentrem en aquest pont que és el Casal Loiola que ha servit per unir, per connectar, per afavorir la trobada.

Hi ha un abans i un després en la nostra història. Com hi haurà un abans i un després en la Història d'Europa si ens decidim a defensar amb valentia els nostres valors: la dignitat, la solidaritat, la llibertat i la igualtat de totes les persones. El nostre pont està estès a totes les persones refugiades i migrants que s'han vist obligades a abandonar la seva terra. La nostra terra està a punt per acollir-les.

Per això, demanem al Govern d'Espanya:

-Que aculli a les 16.175 persones que encara resten per arribar a la nostra terra. Que destini els fons suficients perquè aquesta acollida es faci en les condicions necessàries d'acord amb les seves necessitats i drets.

-Que reforci el sistema d'acollida i que articuli els mecanismes per permetre d'una vegada la participació d'una ciutadania solidària que ha repetit que desitja ser Terra d'Acollida.

-Que defensi davant la UE polítiques migratòries justes en virtut de les quals la dignitat i els drets humans siguin al centre.

-Que desenvolupi una política de Cooperació Internacional per al Desenvolupament dignament dotada de recursos pressupostaris, no supeditada al control de fronteres, i orientada a l'eradicació de la pobresa i la construcció de la pau.

-Que incorpori l'Educació per a la Ciutadania Global a les polítiques educatives, per formar persones compromeses per prevenir extremismes i fomentar societats d'acollida cohesionades i pacífiques.

Moltes gràcies a tots i totes per la vostra participació, la lluita per l'hospitalitat a la nostra terra continua, per això us convidem a signar donant suport les peticions que seran lliurades al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social en el mes de juny.

Si voleu signar teniu a secreteria butlletes per adherir-vos a jo soc terra d’acollida...

 Moltes gràcies de nou.

CASAL LOIOLA