Estàs aquí

Grup Germanor

Descripció: 
Som Germanor, un grup de cristianes i cristians, amb històries personals diferents. El nostre objectiu és ser fidels a la paraula, els criteris i les actituds que Jesús viuria en el món d’avui. Moguts pel seu Esperit, volem ser sensibles als canvis de la societat, respectuosos amb la diversitat de persones i carismes i oberts a les necessitats dels que ens envolten, mantenint l’essencial de l’Evangeli en el marc de l’Església, signe del Regne de Déu. Compartint i vivint la nostra fe i la nostra vida amb aquells i aquelles que ja fan camí o volen fer-lo en el si de la nostra Comunitat, desitgem anar madurant i creixent a la llum del missatge de Jesús. Germanor va néixer fa més de cent anys al recer del barri de la Sagrada Família amb un perfil d’espiritualitat ignasiana. Des d’aleshores ha mantingut i vol seguir mantenint actualment aquesta identitat com un grup més del Casal Loiola.
Tipus de sarment: 
Grups