Estàs aquí

Joves Loiola

Descripció: 
Joves Loiola és una proposta d'acció pastoral en la franja d'edat 15-18 (dins del projecte de la Pastoral juvenil 15-25 de la Companyia de Jesús). Aquesta acció pastoral es desplega en diversos projectes; alguns més adreçats a l'ESO (Voluntariats), altres destinats al Batxillerat (catequesi de Confirmació) i altres de caràcter transversal (Després +). Des de Joves Loiola es promou la participació en iniciatives de la pastoral juvenil de la Companyia a Catalunya o en d'altres indrets (Pasqua Jove, Camps de treball, Camí ignasià,etc.). Aquesta acció pastoral troba la seva continuïtat natural en la proposta d'Universitaris Loiola.
Tipus de sarment: 
Altres grups, organitzacions, associacions, etc.