Estàs aquí

MAGIS.cat

Descripció: 
MAGIS.cat és la proposta de pastoral per a joves de 18 a 30 anys, estudiants o joves professionals, de la Companyia de Jesús a Catalunya (Plataforma Apostòlica Territorial). Aquest moviment pastoral engloba totes les activitats que ajuden els joves a fer-se la pregunta “què vol Déu de la meva vida”. Aquesta proposta de creixement s’articula mitjançant grups de revisió, celebracions, experiències d’estiu, recessos, Exercicis Espirituals i la Pasqua Jove Raimat, entre d’altres. La presència de MAGIS.cat al Casal Loiola es concreta amb les següents comunitats: • Grups Magis Loiola: espai de trobada setmanal (dimecres de 21h a 23h) de joves d'entre 18 i 23 anys que busquen compartir experiències de Fe per aprendre a ser cristians amb els reptes que la societat els hi planteja avui dia a més d'entendre com seguir a Jesús en la nostra quotidianitat. La oració centra les sessions ja que es comença amb una pregària preparada pels mateixos universitaris. Després els grups es reuneixen per cursos (no tenint un nombre mínim ni màxim de persones per grup), normalment amb dos acompanyants, fent créixer entre els joves el sentit de viure la Fe en Comunitat. La implicació social i el fer-se seu un projecte de vida en el que l'Evangeli i l'amor a l'altre hi siguin presents. • Comunitat Magis Claver (23 - 30 anys): conjunt de grups de revisió de vida que es troben un cop per setmana (dilluns o dimarts al vespre) • Estudi de l’Evangeli: grup de fe que articula les seves sessions setmanals (cada dimecres de 21h a 22:30h) entorn a l’estudi de l’Evangeli del diumenge. • Espai Ignasià (>28 anys): comunitat de joves professionals que es reuneixen setmanal o quinzenalment els dilluns a les 20:30h (diumenge a la tarda el grup de famílies). Aquest moviment és compartit amb la resta de la Província amb la Red MAG+S, la proposta de pastoral a Espanya que també treballa per als joves d’entre 18 i 30 any. Des de la Red MAG+S s’organitzen experiències de fe i servei, formacions, Exercicis Espirituals i altres activitats a què tenim accés des de MAGIS.cat i de les quals us anirem informant. Les persones de contacte que fan l’enllaç entre els grups de la Comunitat Magis Claver i d’aquesta amb MAGIS.cat i la Red MAG+S són el Marc Escolano i la Marta Romay, juntament amb el Llorenç Puig. Marta Romay, Marc Escolano i Llorenç Puig Mail: info@magis.cat Xarxes: @magis.cat
Tipus de sarment: 
Altres grups, organitzacions, associacions, etc.