Estàs aquí

Taula Jove

Descripció: 
¡Hagan lío!1 El passat 8 de maig es constituí la Taula Jove, que reuneix participants de les diferents comunitats i projectes de joves del Casal Loiola. La Taula Jove vol ser una eina dels joves per coordinar-se, per promoure i facilitar el creixement espiritual, per crear vincles i sinèrgies entre comunitats i projectes, i per fomentar la consciència de comunitat, en el propi grup, en el Casal i a l’Església. Es tracta de cuidar, acompanyar i compartir, per a què cada jove accedeixi a un coneixement més profund de Jesús, i així pugui donar resposta a la pregunta: Què vol Déu de la meva vida? Quin és el sentit de la meva vida? A què estic cridat?. Es tracta de que, fem el que fem, tingui com arrel el coneixement de Jesús. Els joves estem cridats a renovar les nostres comunitats, a fer-les més semblants a l’Església de Jesús, que es va mostrar en la vida de les primeres comunitats cristianes. La Taula Jove vol servir a aquesta comunió entre persones, comunitats i grups. 1El Papa Francisco recordó su famosa frase pronunciada por primera vez en su pontificado en el encuentro que sostuvo con los argentinos en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro (Brasil) 1El Papa Francesc va recordar la seva famosa frase pronunciada per primera vegada en la seva pontificat en la trobada que va sostenir amb els argentins a la Jornada Mundial de la Joventut a Rio de Janeiro (Brasil)2013: “¡Hagan lío!”
Tipus de sarment: 
Grups