Estàs aquí

Avís legal

Titularitat del web i les dades de contacte

www.casalloiola.org és un domini d’internet que té com a propietari al CASAL LOIOLA FUNDACIÓ PRIVADA P. MARTÍ TUSQUETS,SJ  amb CIF/NIF G66303124 i domiciliada a  BALMES, 138 08008 (BARCELONA). A partir d'ara CASAL LOIOLA.

La finalitat del web és mostrar els nostres serveis, activitats i informar.

Pot contactar amb el propietari d’aquest web a:

  • Telefònicament, al número 934 156 434
  • Per correu electrònic, dirigint-se a info@casalloiola.org
  • Per correu ordinari, dirigint-se a CASAL LOIOLA C/Balmes, 138  08008 Barcelona 

Condicions d’ús del web

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquest web per part dels socis del  CASAL LOIOLA i altres usuaris d’Internet. Per navegar a aquest web, l’usuari manifesta la seva acceptació sense excepcions de les presents condicions d’ús.

El CASAL LOIOLA  es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d’accés al web, així com els continguts inclosos.

Limitació i exclusió de responsabilitat

El contingut d’aquest web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. El CASAL LOIOLA no accepta responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o publicada al seu nom sense la seva autorització, així com responsabilitat derivada de la mala utilització per tercers dels continguts.

L’usuari eximeix al CASAL LOIOLA de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o de les aplicacions, de les infraestructures de comunicacions o del software i hardware utilitzats per a la navegació.

En cas d’incloure enllaços a d’altres pàgines web, declina qualsevol responsabilitat relacionada amb els accessos als mateixos.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquest web està protegida per les lleis de propietat Intel·lectual i Industrial. Tret que s’indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual respecte dels continguts corresponen en exclusiva al CASAL LOIOLA. L’usuari reconeix que l’ús dels continguts es limitarà estrictament a finalitats particulars del propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada dels continguts mencionats constituiria una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’aplicar els continguts i principalment la informació de qualsevol tipus obtinguda mitjançant aquest web per remetre publicitat o comunicacions amb finalitats de venda directa o de caràcter comercial; missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. També s’abstindrà de divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

www.casalloiola.org  és un domini del CASAL LOIOLA. No pot ser utilitzat, tret autorització prèvia i expressa, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin propietat del CASAL LOIOLA de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres usuaris o descrèdit del CASAL LOIOLA.

Política per a enllaçar a aquest web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquest web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l’enllaç i per escrit.

A més, només es permet enllaçar a la pàgina d’inici del web. L’enllaç ha de ser en la seva totalitat i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia adreça abastint completament l’extensió de la pantalla de la pàgina que conté l’enllaç. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit del CASAL LOIOLA, la pàgina que en realitzi l’enllaç en cap moment podrà reproduir el web , ni incloure-la com a part del seu web ni dins d’un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts del present web.

No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’aquest web o els serveis que en ella s’ofereixen.

L’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al CASAL LOIOLA

En cap circumstància no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l’enllaç ni de les informacions o manifestacions incloses en les mateixes.

Protecció de dades personals

La utilització d’aquest web i dels seus formularis requereix l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari, essent responsable del tractament el CASAL LOIOLA, per a finalitats que inclouen la provisió del web, la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica, en determinats casos.

Llegeixi detingudament la política de privacitat per a informació addicional i detallada, incloent com utilitzem les dades dels usuaris i com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, i altres drets de protecció de dades.

Prevalença de la versió en català

En cas que es tradueixi aquest avís legal a d’altres idiomes, quan existeixi alguna discrepància, la versió catalana prevaldrà.

Legislació i Jurisdicció aplicable

El present Avís Legal així com les relacions entre CASAL LOIOLA i els usuaris es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de  BARCELONA, excepte en el cas de consumidors i usuaris on s’aplicarà el fur imperatiu dels jutjats que corresponguin al seu domicili.

©2021