Estàs aquí

Vida comunitària

Al Casal Loiola oferim un entorn comunitari viu a tota persona que busca viure la seva fe d'una forma diferent.

El Casal Loiola està obert a persones, que a partir d’una opció personal, busquen una nova forma de viure la seva vida en comunitat.

Com?

  • Mostra a grups que han tingut experiències concretes de formació (com ara el curs de Preparació per al matrimoni –CPM-), i descobreixen una nova forma de fer i compartir que els dóna sentit i els ajuda en el seu creixement personal, de parella i de fe i vida sobre el qual volen seguir aprofundint.
  • Ofereix una realitat comunitària més àmplia a grups que volen optimitzar els recursos de que disposen.

Per a qui?

  • Persones que participen en les diferents activitats de voluntariat del Casal
  • Persones que s'han apropat al Casal a la celebració de l'Eucaristia
  • Persones que en el passat van pertànyer a alguna de les Comunitats del Casal
  • Assistents a xerrades, conferències o seminaris
  • Persones que vénen al Casal per acompanyament personal d’algun dels consiliaris del Casal
  • Persones que han sentit parlar del Casal per terceres persones
  • La gent que acaba el procés d’iniciació en la fe adreçada als joves