Estàs aquí

Formació

El Casal Loiola vol donar resposta a totes les persones que s'apropen i cerquen una proposta formativa tant des de la vessant del creixement espiritual com des de la vessant del creixement humà.

Actualment aquesta proposta formativa es pot establir en cinc itineraris que volen adaptar-se a les diferents necessitats personals:

 1. Taller d’iniciació a la Vida Comunitària. Dirigit a persones que volen viure la fe en grup, en Comunitat tot seguint la metodologia ignasiana. Adreçat especialment a aquelles persones que no han tingut experiència de compartir en grup i volen aprofundir en un estil de vida, oració i una vocació de servei.
   
 2. Diàleg de Parelles. Metodologies més especifiques centrades en les parelles i en la formació d’aquestes i la vida familiar. Són grups de matrimoni i la decisió no és individual sinó com a parella. Formació de parelles per tal d’esdevenir tutores/guies d’altres en els cursos de preparació pel matrimoni (anomenats com a CPM)
   
 3. Taller de formació Teològica. ENTENDRE LA VIDA CRISTIANA. Preparat per l’equip de consiliaris, està dirigit a persones que ja tenen un recorregut en la vida de fe i que necessiten un reciclatge, una posta a punt, tot reforçant les bases del coneixement cristià, per anar construint una visió més actualitzada de la pròpia fe. Constituït per tres mòduls de 4 sessions cadascun:
  • Viure Jesús en Comunitat
  • La Bíblia
  • L’església i Vida Cristiana
    
 4. Formació CVX. Dirigits a persones que volen viure i tenen vocació específica de Comunitat de Vida Cristiana. La CVX és una associació de fidels, que viuen l’espiritualitat ignasiana i està fonamentada en els Principis Generals.
   
 5. Altres propostes formatives. Més generalitzades i obertes a les diferents realitats de les persones que cerquen espais de reflexió i oració.
  • Espais de pregària personal i comunitària
  • Xerrades, seminaris i tallers de formació tant pel creixement espiritual com pel creixement humà i social.
  • Altres tallers formatius més específics com de filosofia, ioga i altres propostes més acadèmiques.